Munkaügyi Kutatások Portál

TÁMOP-1.3.1-07/1.-2008-0002

A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként

 

 

Kedvezményezett neve és elérhetôsége:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
1089 Budapest, Kálvária tér 7.

 Közreműködô szervezet neve és elérhetôsége:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület 
ESZA: http://www.esza.hu/    HEP IH: http://www.nfu.hu/hepih

 

   

A kiemelt projekt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) korábbi (Phare, HEFOP 1.2.) fejlesztési programjainak eredményeire építve az aktív munkaerő-piaci politikák hatékonyságának javítását, a szervezet kapacitásainak megerősítését célozza. Ezáltal - az NFSZ kibővülő szakmai feladataival összhangban - javulnak a foglalkoztatási rehabilitáltak, a hátrányos helyzetűek, valamint az inaktívak új keretek közé kerülő munkaerő-piaci reintegrációjának esélyei. A projekt megvalósulásának időszaka 2009. február 1. - 2012. január 31., költségvetése 7 983 108 758 Ft

 

Mivel a kiemelt projekt szorosan épül a korábbi fejlesztésekre, kedvezményezettjei az előző európai uniós programok megvalósítása során kialakult szervezeti működéshez és a pályázati felhíváshoz igazodóan - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NM) és a megyei munkaügyi központok.

A kiemelt projekt a fejlesztési irányhoz kapcsolódóan három, jól körülhatárolható szakmai komponensbe rendezetten kerül megvalósításra.

 

Szolgáltatásfejlesztés

A szolgáltatásfejlesztés az NFSZ új feladatainak ellátásához szükséges szakmai hátteret, felkészülést és kapcsolatrendszert hivatott fejleszteni, számba venni az új szolgáltatási modellre való áttérés tényleges eredményeit és kiterjeszteni új szervezeti egységekre és feladatokra megerősíteni az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat a legfontosabb területeken. A szolgáltatások kifejlesztésénél figyelembe kell venni azok hatékonyságát, hogy a ráfordítások összhangban legyenek az elérendő ügyfelek számával.

 

A komponens tevékenységei

 • komplex rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések
 • a szociális szolgáltatásokkal való együttműködés kialakítása
 • munkáltatóknak nyújtandó szolgáltatások fejlesztése
 • távmunkában, rugalmas formában végezhető munkalehetőségek feltárása
 • roma foglalkoztatás-szervező hálózat kialakítása
 • dedikáltan kis- és középvállalkozásokat támogató honlap és tanácsadó-közvetítő hálózat létrehozása
 • állásügynökök munkába állítása
 • szolgáltatási akkreditáció modellezése
 • a mobilitást hatékonyabban segítő támogatások kidolgozása
 •  

   

  Informatikai fejlesztés

  Az informatikai fejlesztések fő iránya a szolgáltatások és ügyviteli folyamatok informatikai támogatottságának javítása, az integrált munkaerő-piaci információs rendszer további fejlesztése és ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatási eszközök működését és a pénzügyi folyamatokat támogató rendszer kifejlesztése, az erőforrás felhasználás hatékonyságának és nyomon követésének javítása érdekében.

   

  A komponens tevékenységei

 • a központi informatikai rendszer továbbfejlesztése
 • NFSZ portál funkciók bővítése, elektronikus kormányzati szolgáltatások továbbfejlesztése
 • az NFSZ adatvagyonára épülő adattárházas fejlesztések
 • FPIR (Foglalkoztatáspolitikai Pénzügyi Információs Rendszer) fejlesztése
 • az NFSZ ügyviteli folyamatainak támogatása
 • központi informatikai infrastruktúrafejlesztések 
 •  

   

  Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása

  A szervezet méretei, szerteágazó feladatai és a folyamatos változások gyors követése/elviselése megköveteli a stratégiai irányítás fejlesztését alapvetően a korábbi fejlesztések bázisán, azok – szükség szerint korrigált – továbbépítésével. Ennek része a tervezés megerősítése, az eredmények mérése és visszacsatolása. A szolgáltatások minőségét folyamatosan biztosító rendszer kialakítása a feltétele annak is, hogy az NFSZ tevékenysége, szolgáltatásai egyre nagyobb részét külső partnerekkel együttműködésben lássa el.

   

  A komponens tevékenységei

 • az NFSZ humán erőforrás gazdálkodási rendszerének megújítása
 • szakmai képzése az új szolgáltatási modellről
 • vezetők képzése
 • kiégés elleni tréning, munkavállalási tanácsadók képzése, roma referensek képzése, foglalkoztatási tanácsadók képzése ügyfélszolgálati ügyintézők képzése
 • foglalkoztatáspolitikai döntések megalapozása érdekében munkaerő-piaci kutatások végzése
 • partnerközpontú kirendeltségi minőségirányítási modell (CAF) kiterjesztése további kirendeltségekre
 • ISO:9001 bevezetése a munkaügyi központokban és az NMH-ban
 • a vezetői rendszer és a tervezői kapacitások fejlesztése
 • nemzetközi és határokon átnyúló együttműködések támogatása
 • az NFSZ stratégia aktualizálása a kibővült rehabilitációs és szociális feladatkörben tervezési és vezetési rendszer korszerűsítése.