Munkaügyi Kutatások Portál

TÁMOP 2.5.2. - A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatásaNyomtatás

 

TÁMOP-2.5.2/1-2008-0001

A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös

 kezdeményezések támogatása 

   

                          

 


 

Kedvezményezett neve és elérhetôsége:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
1089 Budapest, Kálvária tér 7.

 Közreműködô szervezet neve és elérhetôsége:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület 
ESZA: http://www.esza.hu/    HEP IH: http://www.nfu.hu/hepih

 

 

A kiemelt projektje 2009. január 1-jétől 2011. július 31-ig tartott. A projekt kedvezményezettje a Foglalkoztatási Hivatal volt.

 

A program tervezése, majd annak megvalósítása a szociális partnerek konszenzusán alapult. A program céljai között szerepelt a szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése, a társadalmi partnerség intézményes keretek közötti eredményes működésének elősegítése.

 

A projekt keretében kialakításra került a www.tudasbazis.org.hu oldal, amely egy, az érdekvédelmi munkát segítő hír és adatbázis portál. A szociális partnerek munka világához kapcsolódó kezdeményezéseit ez által egységes, hiteles adatbázis információi alapozhatják meg, döntéseiket ezek mentén alakíthatják ki. Ezen kívül különösen sikeres volt a TÁMOP 2.5.1. „Jogpont hálózat kialakítása” című projekttel való együttműködés is. A szociális partnerek a Jogpont-hálózat egységes iratminta és informatikai adattár szerkezetének kidolgozásában való közreműködéssel járultak hozzá ahhoz, hogy a segítő munka során kiválóan hasznosítható, fontos ismeretek birtokába jussanak.

 

A projekt média-műsoridő vásárlásával, a szociális partnerek részvételével zajló vitaműsorok megszervezésével lehetővé tette, hogy a társadalom legszélesebb köre is bepillanthasson a szakmai munka műhelytitkaiba, megismerhessék milyen érvek, ellenérvek mentén születnek ma országos, vagy ágazati szintű megállapodások.

A projektnek köszönhető, hogy a szociális partnerek képviselői, szakértői sokoldalúan felkészítő, akkreditált képzésekhez jutottak, összesen 168 fő képzésére került sor. A projekt keretében a jelen folyamatait elemző és a jövő lehetséges kitörési pontjait is feltáró kutatások készültek többek között az alábbi témakörökben:

 

  1. Zöld gazdaságélénkítés
  2. A nemzeti illetve határokon átnyúló munkaerő-kölcsönzés alakulása, hatása a foglalkoztatásra és a gazdasági folyamatokra
  3. A szociális szövetkezetek működési modelljének kidolgozása a foglalkoztatás elősegítése érdekében
  4. A Munka Törvénykönyve hatása a gazdaság versenyképességére
  5. Rendszeres (4 évenkénti) felmérés (survey) kialakítására a foglalkoztatás és a munkaügyi kapcsolatok mikroszintű helyzetéről, alakulásáról
  6. Az első magyar „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok kérdőíves felvétel első adatfelvételének lebonyolítása”

 

 

A projektciklus második felében (2010. második félév) végrehajtott szerződésmódosítás keretében az Nemzetgazdasági Minisztérium Stratégiai Államtitkárságával együttműködve az egyszerűbb állam megteremtése és a bürokratikus terhek csökkentése érdekében konzultációsorozatot indítottunk. Ennek a célnak megfelelve 2011. júniusában konferenciasorozat került lebonyolításra az ország 30 városában, ahol a szociális partnerek és a kormányzat képviselői szakmai párbeszédet folytathattak.

 

A konzultáció rövid távú célja az volt, hogy a társadalmi partnerek, köztük a kis- és középvállalkozások szakmai szervezetei hatékonyabban képviselhessék érdekeiket a munkaerőpiacon, illetve párbeszéd induljon meg a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében. A távlati cél egy kiterjedt társadalmi párbeszéden alapuló, az érintettek együttműködésével kidolgozott cselekvési terv alapjának lefektetése, amely a vállalkozások költségeinek 400 milliárd forinttal való csökkentését szolgálja. A konzultáció lényege volt, hogy a kormányzat közvetlenül az érintettektől kapjon információt az aktuális problémákról, a nem tisztázott szabályozási kérdésekről, valamint, hogy az érintettek is megtehessék javaslataikat ezek megoldására.

 

A konzultációk és a fenti célok támogatásának érdekében a Foglalkoztatási Hivatal létrehozta az www.egyszeruallam.hu internetes portált, amelyen a konzultáció sorozat eredményei megtalálhatóak.