Munkaügyi Kutatások Portál

« Vissza az előző oldalra

Munka Törvénykönyve hatása a gazdasági versenyképességre

Szerző: PTE ÁJK Összehasonlító és Európai Munkajogi Kutatóintézet

Kutatás címe: Munka Törvénykönyve hatása a gazdasági versenyképességre

Kutatás ideje: 2010.

 

Összefoglaló: A tanulmány a jogalkalmazók szemszögéből is vizsgálja a Munka Törvénykönyvét, kimutatja azokat a rendelkezéseket, amelyek vagy nyíltan, vagy kevésbé nyíltan ellentmondanak a hazai joganyag más szabályainak, illetve a gyakorlatban nem, vagy csak ellentmondásosan alkalmazhatóak. A tanulmány elméletileg és történetileg is megalapozza az individuális és a kollektív munkajog rendelkezéseinek elemzését, amelyek – különös tekintettel a TÁMOP 2.5.2. kiemelt projekt céljára – a szociális partnerek számára különösen fontosak. Az anyag sok vonatkozásban kitér az EU irányelveinek a magyar jogra gyakorolt hatására, elemzi az irányelvek keletkezésétől kezdve az átvétel folyamatán át az európai esetjogot és az Munka Törvénykönyvének szövegét, alkalmasint a bírói gyakorlattal együtt, és bemutatja ezeket a gazdaságot jelentősen alakító folyamatokat.

Kapcsolódó dokumentumok