Munkaügyi Kutatások Portál

KutatókNyomtatás

 

Dr. Adler judit

 

Közgazdász, a GKI Gazdaságkutató Rt. Kutatója. Kiemelt szakmai területei: foglalkoztatás-politika, munkaerő-prognózisok, munkanélküliség, regionális különbségek vizsgálata, szolgáltatások helyzetének alakulása, gazdasági folyamatok különböző időtávú prognózisai.

 

 

 

 

 

 

 

Borbély Tibor Bors

 

Szociálpolitikus, munka-, pálya-, felnőttképzési-, és addiktológiai konzultáns. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szakmai tanácsadója. A Kutatási Alkomponens vezetője 2005. szeptember 1. és 2008. március 31. között. Kutatóként közreműködött a kompetencia alapú közvetítési rendszer c. kutatásban és a profiling rendszer kialakítása c. szolgáltatás-fejlesztésben. Fő érdeklődési területe a pályaorientáció szakpolitikája.

 

 

 

 

 

Cseres-Gergely Zsombor

 

A Közgazdaságtudományi Intézet tudományos segédmunkatársa és a CEU Középeurópai Egyetem PhD hallgatója. Az Intézetnél 1999-óta dolgozik. Alapfokú egyetemi tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (ma: Corvinus Egyetem) végezte. Disszertációját a fiatalok munkapiaci esélyei témájában írja, különös tekintettel a várhatóan növekvő időskori munkapiaci részvétel hatására. Kutatási érdeklődésébe az idősek munkapiaci részvétele, a háztartási gazdaságtan, az együttes kiadási és munkapiaci döntések, és a mikroadatok hozzáférésének közgazdasági kérdései tartoznak.

 

 

 

 

Dávid János

 

Szociológus, az ELTE TáTk Európai Tanulmányok Tanszék oktató-kutatója, a képzési programon belül működő Változásmenedzser szakirány program igazgatója és egyben a 3K Alapítvány és a 3K Consens Iroda vezetője. Oktatóként és kutatóként a regionális gazdaság és foglalkoztatás fejlesztés területén dolgozik. Az elmúlt években kutató csoportjával a munkaerőpiaci kereslet és kínálat közelítésének elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott egyrészt térségi szinten, másrészt a statisztikai előrejelzés szintjén.

 

 

 

 

Ékes Ildikó

 

Az ECOSTAT Társadalomelemzési Osztályának vezetője, a közgazdaságtudományok kandidátusa, az MTA Munkatudományi Bizottságának alelnöke, a GPN magyarországi levelezője. Kutatási területe munkaügy, lakossági pénzügyek, adózás, rejtett gazdaság, szociálpolitika. Publikációinak száma közel 300, ebből 12 könyv. 2000-2003 között Széchényi Professzori ösztöndíjas.  Számos nemzetközi konferencián tartott előadást a világ különböző országaiban. Több nemzetközi szervezetnek (Világbank, IMF, ILO, OECD, EU DG-k) dolgozott szakértőként.

 

 


 

Fekete Ágnes

 

Munkáltatói kapcsolattartó a Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi Kirendeltségén. 1994 körül, valamint 2001-ben részese volt az OKR rendszer előkészítésének, tesztelésének, különös tekintettel a foglalkoztatók nyilvántartására, a közvetítésre, és a munkaerőigények bejelentésére vonatkozóan.

 

 

 

 

 

 

 

Fülöp Edit

 

Okleveles közgazdász, kutató, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium nyugalmazott szakértője. Szakterületei a munkaerő-piaci elemzések és munkaerő-piaci előrejelzések. A 1990-es években a Világbank megbízásából átfogó kutatást is vezetett a témában.

 

 

 

 

 

 

 

Hablicsek László

 

Matematikus, biztosításmatematikus. A KSH Népességtudományi Kutató Intézet igazgatóhelyettese. Három évtizede foglalkozik a demográfiai kérdésekkel. Fő kutatási területe a módszertan és a népesség-előreszámítás. Az utóbbi időszakban az alábbi előreszámítások készítése fűződik a nevéhez: országos, területi, iskolázottság, gazdasági aktivitás és inaktivitás, területi munkaerő-kínálat, családi állapot, háztartások, roma népesség, fogyatékkal élők, bevándorlók, Kárpát-medencei magyarság.

 

 

 

 

 

Holczer Gábor

 

2004-ben az ELTE Társadalomtudományi Kar szociológia szakán változásmenedzsment és Európa tanulmányok szakirányokon szerzett diplomát. Felsőfokú tanulmányait követően korábbi szakirányvezetője, Dávid János által vezetett kutatói műhelyben helyezkedett el. A 3K Alapítvány és a 3K Consens Iroda munkatársaként számos, a foglalkoztatáspolitika, oktatáspolitika témakörébe tartozó kutatási projektben vett részt.

 

 

 

 

 

Kutas János

 

Közgazdász, 1972 óta foglalkozik munkaerő-struktúra előrejelzésekkel, illetve ezzel összefüggő foglalkoztatás- és oktatáspolitikai koncepciók kidolgozásával, szociológiai vizsgálatokkal. 1976-1988 között több alkalommal kapott különböző megbízásokat az UNESCO-tól. Viszonylag széles körű szakmai publikációs tevékenységgel rendelkezik: jelentek meg tanulmányai a Közgazdasági Szemlében, Munkaügyi Szemlében és a Felsőoktatási Szemlében.

 

 

 

 

 


Lengyel János

 

Személyügyi szakértő és munkaerő-piaci tanácsadó. 1992 óta dolgozik a munkaügyi szervezetben. 1995-ig a Pest Megyei Munkaügyi Központ igazgató-helyettese, majd a Munkaügyi Központ 2006 december 31-i megszűnéséig igazgatója. Jelenleg a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ fejlesztési- és koordinációs főigazgató-helyettese. 2005 febr.1-től vezeti az AFSZ modernizációs programjának Szolgáltatásfejlesztési, stratégiatervezési és kutatási komponensét.

  

 

 

 Mód Péter

 

Szociológus. A 3k Consens Iroda munkatársa. 2001 ás 2007 között dolgozott a 3K Consens Irodánál, ahol munkaügyi kutatásokban, foglalkoztatáspolitikai kutatásokban, valamint a szakképzéssel kapcsolatos kutatásokban vett részt.

Elsősorban a kutatásokhoz, illetve azok prezentációjához használt számítógépes statisztikai és irodai programokkal, statisztikai eljárásokkal, valamint kérdőíves vizsgálatok szervezésével, előkészítésével és lebonyolításával, illetve azok feldolgozásával, elemzésével foglalkozik.

 

 

 

 

 

Tajti József

 

Szociológus. A 3k Consens Iroda munkatársa. Az ott eltöltött 14 év alatt főként munkaügyi tárgyú kutatásokkal, munkaerő piaci előrejelzéssel, foglalkoztatáspolitikával, területi tervezéssel, térségi gazdaságfejlesztési projektek kidolgozásával, szakképzés fejlesztésével, tréningek szervezésével foglalkozott. Elsősorban a kutatásokhoz, illetve azok prezentációjához használt számítógépes statisztikai és irodai programokkal, statisztikai eljárásokkal, valamint kérdőíves vizsgálatok szervezésével, előkészítésével és lebonyolításával, illetve azok feldolgozásával, elemzésével foglalkozik.

 

 

 

 

Temesfalvi Miklós

 

Mérnök, üzemgazdász. 1993-tól dolgozik a munkaügyi szervezetben. 1995-ig kirendeltség vezetőként, majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központban igazgatóhelyettesként. Szakterülete a munkaerő-piaci programok és a foglalkoztatást elősegítő paktumok kérdései, illetve irányítási és szervezetfejlesztési filozófiák. Jelenleg az Észak-alföldi Régió Tervezés, Elemzési, Kontrolling és Minőségirányítási osztályát vezeti.